Ty ren – Thanh ren – ty răng – phụ kiện coppha việt

Chốt nêm hình chữ A

Yêu cầu và ưu thế của chốt nêm hình chữ A TAGS: | | | | Phụ kiện cốp pha hiện nay rất đa dạng: chốt chữ A, thanh giằng, chốt sâu, gông cột, tán chuồn; bởi vì mỗi hệ coppha khác nhau thì có 1 …Continue reading →