Ty ren – Thanh ren – ty răng – phụ kiện coppha việt

Cùm kẹp xà gồ

Kẹp xà gồ – Báo giá kẹp xà gồ TAGS: | | | | Kẹp xà gồ là một sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong hệ thống ván khuôn. Nhiệm vụ chính của kẹp (cùm) xà gồ là gắn sườn vuông, ổn …Continue reading →