Ty ren – Thanh ren – ty răng – phụ kiện coppha việt

cốp pha định hình

Coppha định hình – Ưu và nhược điểm coppha định hình TAGS: | | | | | | | Coppha định hình là hệ cốp pha được liên kết với nhau bằng các phụ kiện: Jun kẹp, V góc, gông cột, nó được chế tạo tự những khuôn thép …Continue reading →

coppha thép xây dựng

Coppha thép xây dựng có hai chức năng chính TAGS: | | | | | | | | | | | | | | | Coppha thép xây dựng là thiết bị dùng tạo hình cho các kết cấu bê tông trong quá trình thi công. Có thể sử dụng được nhiều lần nhằm giảm …Continue reading →