Ty ren – Thanh ren – ty răng – phụ kiện coppha việt

cốp pha có nhiều loại

Cốp pha có nhiều loại TAGS: | | | | | | | Cốp pha là ván khuôn dùng để định hình bê tông nhão trước khi đông cứng. Khi đóng xong phải đúng kích thước cấu kiện theo thiết kế và chắc …Continue reading →

coppha thép xây dựng

Coppha thép xây dựng có hai chức năng chính TAGS: | | | | | | | | | | | | | | | Coppha thép xây dựng là thiết bị dùng tạo hình cho các kết cấu bê tông trong quá trình thi công. Có thể sử dụng được nhiều lần nhằm giảm …Continue reading →