Ty ren – Thanh ren – ty răng – phụ kiện coppha việt

cốp pha định hình

Coppha định hình – Ưu và nhược điểm coppha định hình TAGS: | | | | | | | Coppha định hình là hệ cốp pha được liên kết với nhau bằng các phụ kiện: Jun kẹp, V góc, gông cột, nó được chế tạo tự những khuôn thép …Continue reading →

coppha định hình

Coppha định hình – Ưu thế coppha định hình TAGS: | | | | | | Trong một công trình xây dựng, coppha định hình được các nhà thầu thường quan tâm sâu sắc. Được xem là hệ xương của công trình, nó đảm bảo được …Continue reading →