Ty ren – Thanh ren – ty răng – phụ kiện coppha việt

coppha thép xây dựng

Coppha thép xây dựng có hai chức năng chính TAGS: | | | | | | | | | | | | | | | Coppha thép xây dựng là thiết bị dùng tạo hình cho các kết cấu bê tông trong quá trình thi công. Có thể sử dụng được nhiều lần nhằm giảm …Continue reading →

cốp pha thép định hình

Cốp pha thép định hình có nhược điểm là khối lượng cốp pha tương đối nặng TAGS: | | | | | Cốp pha thép định hình thường sử dụng ở các vị trí mặt phẳng của các kết cấu như móng, tường, dầm, cột, sàn. Nó chủ yếu được chế tạo …Continue reading →