Thẻ: thanh ren 12

ty ren và bát chuồn 12

Ty ren và bát chuồn 12

Ty ren và bát chuồn 12 được khái quát như sau: Ty ren và bát chuồn 12 là 2 loại vật liệu chủ yếu được dùng trong hệ cốp pha chuyên dụng (cốp pha ván …

0932 087 886